Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Suomi-Romania-Seura ry PÖYTÄKIRJA 

SYYSKOKOUS 2018

 

Aika: 18.11.2018

Paikka: Turun ortodoksiseurakunnan seurakuntasali

Yliopistonkatu 19 B Turku

Läsnä: 18 seuran jäsentä (Liite 1)

 

Pöytäkirja

 1. Hallituksen puheenjohtaja Jussi Tuovinen avasi kokouksen klo 15.20

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Tuovinen ja kokoussihteeriksi Mikko Heikkilä

 3. Pöytäkirjantarkastajiksi ja myös ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Hannikainen ja Pertti Lahermo

 4. Todettiin kokous kutsutuksi koolle sääntöjen mukaisesti ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

 6. Puheenjohtaja esitteli kokoukselle seuran toimintasuunnitelman 2019 joka vahvistettiin.(Liite 2)

      Jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 25 € / henkilö.

      Nuoriso- ja perhejäsenen jäsenmaksuksi päätettiin  15 € / henkilö.

      Nuorisojäsenellä tarkoitetaan tässä yhteydessä alle  30-  vuotiasta                jäsentä.

      Liittymismaksua ei uusilta jäsenilta peritä.

      Rahastonhoitaja Anssi Vuorinen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle          2019,joka vahvistettiin. (Liite 3)

      Todettiin samalla, että mahdollisen jäsenmatkan   budjetointia ei                  sisällytetä tulo- ja menoarvioon,

    7. Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2019 valittiin                        Jussi Tuovinen

        Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 2019 valittiin:

        Cristina Buruiana, Pentti Hannikainen, Seija Jaakkola,   Anssi                      Vuorinen, Paavo Vähätiitto ja Ulla Väistö

        Hallituksen varajäseniksi 2019 valittiin:

        Gloria Badarau-Heikkilä, Mikko Heikkilä ja Timo

        Tamminen

      8. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi 2019 valittiin

         Raili Monto ja varatoiminnantarkastajaksi Sissi Juhola-Arjanko                

      9. Luovutettiin seuran standaari n:o 17 hallituksen               

          päätöksen 3.5.2018 mukaisesti Sissi Juhola-Arjangolle

 

     10. Kokouskutsuun ei sisältynyt muita käsiteltäviä asioita.

  

      11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.21

 

   Jussi Tuovinen              Mikko Heikkilä

   puheenjohtaja              kokouksen sihteeri

 

    Pentti Hannikainen       Pertti Lahermo                                              

    pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja

 

   3 liitettä:

 

Suomi-Romania-Seura ry Syyskokouspöytäkirja 7.11.2015

Aika: .11.2016 klo 15.10-16.10

Paikka: Porvoonkatu 37 A, Helsinki

 

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Tuovinen ja sihteeriksi Eeva Blumenthal

3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Sippola ja Mikko Heikkilä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2016.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvioesityksen, jotka hyväksyttiin muutoksitta.

. Jäsenmaksuksi v, 2016 hyväksyttiin 25 € /henkilö. Perhejäsenten ja alle18 -vuotiaiden jäsenmaksuiksi päätettiin 15 € / henkilö. (Siten perheen 1. jäsen maksaa 25 € ja jokainen seuraava 15 €)

Jäseneksi liittymismaksua ei peritä uusilta jäseniltä.

7. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toimintavuodelle 2016.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin:

Jussi Tuovinen.

Hallituksen jäseniksi (6) valittiin:

Jaakko Ojanne, Mikko Heikkilä, Anssi Vuorinen,

Matti Sippola, Ville Karas ja Eeva Blumenthal.

Hallituksen varajäseniksi (3) valittiin:

Gloria Badarau-Heikkilä, Kari Mäkelä ja Sissi Juhola-Arjanko

8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta tilikaudelle 1.1. - 31.12. 2016

Toiminnantarkastajaksi valittiin Raili Monto ja varatoiminnantarkastajaksi Päivi                                        Siekkinen

9. Muut asiat

Kokouskutsun esityslistaan ei ollut merkittynä muita käsiteltäviä asioita

Esityslistan ulkopuolelta todettiin, että YSL:n syyskokoukseen 12.11.2015 osallistuvat Matti Sippola (valtakirjalla) ja Mikko Heikkilä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Jussi Tuovinen                       Eeva Blumenthal

Kokouksen puheenjohtaja      Kokouksen sihteeri

 

Mikko Heikkilä                     Matti Sippola

                         Pöytäkirjan tarkastaja        Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 sekä kokouksen osanottajalista

 

SUOMI-ROMANIA SEURA RY                  PÖYTÄKIRJA 

KEVÄTKOKOUS 2014

Aika 23.3.2014 klo 12.00

Paikka Akaan kaupunginkirjasto, TOIJALA

Läsnä  Kari Mäkelä, Maria Andreescu, Gloria Badarau, Pavel Bunaciu, Kim Calonius, Pentti Hannikainen, Mikko Heikkilä, Sissi Jukola-Arjanko, Jaakko Kölhi, Eeva Mäkelä, Asta Niemistö, Helena Rajasalmi, Anca Sarau-Vuorinen, Päivi Siekkinen, Matti Sippola, Immo Toivonen, Tiina Toivonen, Anssi Vuorinen, Aune Vähätiitto, Paavo Vähätiitto, Leena De Blasio sekä Akaan kirjastonhoitaja (seuraan kuulumaton)

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.07 ja lausui osanottajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Mäkelä ja sihteeriksi Leena De Blasio. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Hannikainen ja Matti Sippola.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koska kokous oli kutsuttu koolle seuran sääntöjen määräämällä tavalla vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta, kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toiminakertomuksen esittely sekä toiminnantarkastajan lausunto

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan tarkastuskertomuksen.

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuoden 2013 tilinpäätös hyväksyttiin.

7. Muiden mahdollisten asioiden käsittely

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50.

 

Puheenjohtaja Kari Mäkelä                      Sihteeri Leena De Blasio

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

 

                      Pentti Hannikainen            Matti Sippola

 

Suomi-Romania Seura ry PÖYTÄKIRJA 23.3.2013

 

KEVÄTKOKOUS 2013

Aika       23.3.2013 klo.12.00-12.50

Paikka   TAMPERE  Kuninkaankatu 13, Vinoteekki, viinikellari

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Liite N:o 1 osanottajalista

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Mäkelä. Sihteeriksi kutsuttiin Mikko Heikkilä

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Sippola ja Pertti Lahermo jotka tarvittaessa toimivat myös                  ääntenlaskijoina

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsun päiväys 7.3.2013. Kutsu on postitettu jäsenille kirjeenä tai sähköpostitse                              sääntöjen mukaisesti.

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Todettiin, että kohdassa 8. Suomi-Moldova-seuran varapuheenjohtaja Stefan Smirnov käyttää puheenvuoron, jossa esittelee yhdistyksensä toimintaa

 1. Vuoden 2012 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Hallituksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan tarkastuskertomuksen. Liitteet: 2. tuloslaskelma, 3. Tase, 4. Toiminnantarkastuskertomus

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 2. Uusien sääntöjen (rek.12.2.2013) edellyttämät hallituksen kolme varajäsentä

Hallituksen varajäseniksi vuodelle 2013 valittiin: Erkki Salo, Sissi Juhola-Arjanko ja Kari Mäkelä

 1. Muut mahdolliset kevätkokoukselle esitetyt asiat

Kokouskutsuun ei ollut merkitty muita yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Kohdassa 4 päätetyn puheenvuoron käytti Stefan Smirnov, joka toi kokoukselle Suomi-Moldova-seuran terveiset ja kertoi yhdistyksen toiminnasta. Keskusteltiin yhteistoiminnasta seurojen kesken ja päätettiin, että

yhteistyötä kannattaa kehitellä esimerkiksi matkaprojekteissa. Mahdollinen yhteismatka Moldovan tasavaltaan ehdotettiin tehtäväksi vuonna 2014. Päätettiin jakaa tietoa seurojen kesken ajankohtaisista tapahtumista ja muusta toiminnasta.

Lisäksi keskusteltiin muista ajankohtaisista seuran toimintaan liittyvistä asioista

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50

 

Kari Mäkelä                                                     Mikko Heikkilä

puheenjohtaja                                                 sihteeri

 

Matti Sippola                                                   Pertti Lahermo

pöytäkirjantarkastaja                                       pöytäkirjantarkastaja

**************************

Suomi-Romania Seura ry PÖYTÄKIRJA
Syyskokous 2013


Aika 09.11.2013 klo 13.00
Paikka Espoo Kivenkolo
Käyntiosoite : Merisaapas 1 A


PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Mikko Heikkilä avasi kokouksen klo 13.40.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Immo Toivonen ja sihteeriksi Päivi Siekkinen.

3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Tehtäviin valittiin Marga Vlasceanu ja Pentti Hannikainen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous kutsuttiin kokoon kirjeellä ja sähköpostitse 14.10.2013 sääntöjen mukaan vähintään 7 vrk ennen kokousta.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestykseksi hyväksyttiin hallituksen esityslista.

6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2014
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2014 hyväksyttiin
Hallituksen esitykset: Ei liittymismaksua ja jäsenmaksu vuodelle 2014 € 20 / henkilö
ja alle 18 vuotiaat € 10 / henkilö hyväksyttiin.

7. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valinta toimintavuodelle 2014
Puheenjohtajaehdokkaiksi olivat ilmoittautuneet ennen kokousta Claudia Nystrand ja Mikko Heikkilä.

Kokous päätti, että yhdistyksen jäsenten ennen kokousta sähköpostilla tai tekstiviestein ilmoitetut kannat tai kokoukseen skype-yhteyden avulla osallistuvien kannat huomioidaan äänestyksessä.

Järjestettiin suljettu lippuäänestys, jonka tuloksena puheenjohtajaksi valittiin Mikko Heikkilä äänin 27-10 (joista Heikkilän 10 ääntä ja Nystrandin 2 ääntä oli ilmoitettu aikaisemmin) , lisäksi annettiin 2 tyhjää ääntä.

Hallituksen jäseniksi (6) valittiin Claudia Nystrand, Anca Sarau-Vuorinen, Stefan Smirnov, Juha Kajander, Matti Sippola ja Paavo Vähätiitto sekä varajäseniksi (3) Gloria Badarau-Heikkilä, Liviu Petrila ja Jaakko Kölhi

8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2014
Valittiin toiminnantarkastajaksi Immo Toivonen ja varatoiminnantarkastajaksi Tiina Toivonen.

9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat:
Ei kokouskutsuun merkittyjä asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti syyskokouksen klo 15.25.

 
Immo Toivonen                     Päivi Siekkinen
puheenjohtaja                      sihteeri


Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi sekä vastaavan kokouksen kulkua.Pöytäkirjan tarkastajat:

Marga Vlasceanu                   Pentti Hannikainen

*************************

Suomi-Romania-Seura ry
Kevätkokous 31.5.2007
klo 18 Rauhanasemalla

1.Puheenjohtaja avasi kokouksen Klo.18.30

2.Puheejohtajaksi valittiin Juha Kajander ja sihteeriksi Julia Petrila-Jonas

3.Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4.Hyväksyttiin kokouksen järjestys

5.Tilinpäätöstä ei voitu esittää se oli tekemättä tilinpäätöksen päättäminen siirretään syyskokouksen .Puheenjohtaja esitteli tuloslaskelmaa 2006 ja toiminta kertomusta 2006 johon lisättiin vielä Eira Karjalaisen virallisia tapahtumia (S-R seuran nimissä tapaamisia Caravaanarit ym ) vuosikertomus hyväksyttiin.

6.Siirretään tilinpäätös syyskokouksen

7.Viesti-vesti lehteä kerätään kansallisarkistoon esiteltiin kotisivujen ylläpitäminen internetissä sivut ei vastaa nykyaikaa harkitaan vakavasti sivujen korjausta luodaan videopohjainen esittely SRS seurasta Paavo Vähätiitto tarjoutui auttamaan sivujen tekemisessä

Ehdotettiin seuran enemmän tulevan esille erilaisilla tempauksilla kesällä kirpputori ym tapahtumat kuntatapahtumat kaikki mahdolliset tapahtumat ja innostunut porukka mukaan siitä se lähtee suran jäsenet innostukaa ja yrittäkää yhteistyöllä se onnistuu .

Eurooppa päivä 2008 joka on 9/5 esplanaadilla sinne pitää osallistua se lisää näkyvyyttä tuo mahdollisesti uusia jäseniä

Liviu Petrila ehdotti Meritorin koululla järjestetään infotilaisuus koululaisille ja ikoninäyttely Salossa tämätapahtuma ei ole varma jos tapahtuma toteutuu siitä ilmoitetaan kirjeellä

R-S seura Bukarestissa koitetaan saada yhteistyötä jos mahdollista ehdotettin yhteistä matkaa Romaniaan

Viesti-vesti lehti syysnumero pyritään tekemään kesänaikana aineistoa tarvitaan tehdään haastattelu vuosia ilmoituksella yhdistystä tukeneen toimipaikkaan paikka Op Rekijoki.

8.Kokous katsottiin päättyneeksi klo.20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

©2020 suomi-romania -seura ry - suntuubi.com