Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

SUOMI-ROMANIA-SEURAN KEHITTÄMISPROSESSI 2015-2016
 

Suomi-Romania-seuran toiminta oli vuoden 2002 tienoilla käymistilassa, kun seura joutui etsimään tietään toimiston ja toiminnanjohtajan tehtävän lakkauttamisen vuoksi ja ennen kaikkea aiemmin saatujen valtionavustusten ehtymisen vuoksi. Toimintaa toki ylläpidettiin pienetyneiden resurssien avulla vuosi kerrallaan entistä pienimuotosempana mutta ilman määrätietoisempaa ja pitemmälle tähtäävää sunnitelmallisuutta.

Toimintaa toteutettiin joskus jopa improvisoiden yksittäisten henkilöiden omintakeisin keinoin. Vasta vuonna 2008 päätettiin seuran hallituksessa käynnistää toiminnan kokonaisselvitys ja aloittaa seuran sisäinen kehittämistyö. Prosessissa analysoitiin seuran silloista nykytilaa, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tutkittiin mahdollisuuksia vahvistaa toiminnan vahvuuksia ja torjua toimintaa uhkaavia häiriötekijöitä. Prosessi vietiin siten läpi, että vuonna 2009 seuralle hyväksyttiin toiminta-ajatus ja päämäärät täydentämään seuran sääntöjä.

Yhdistyksen toiminta-ajatus antaa vastauksen kysymykseen, miksi yhdistys on olemassa. Yhdistyksen olemassaolon syistä yhdistys taas johtaa itselleen päämäärät, jotka määrittelevät ne toimintatavat, joita yhdistys käyttää niiden ja toimintaajatuksensa toteuttamiseen. Päämääriä voidaan nimittää myös keskipitkän aikavälin (2-3 vuotta) tavoitteiksi. Yhdistyksen päämäärillä on tärkeä merkitys toiminnan linjauksille, sillä vuosittaisen toimintasuunnitelman tavoitteet tulisi johtaa yhdessä hyväksytyistä strategisista päämääristä.
Yhdistyksen tulisikin sovittaa toimintansa päämääriin, jotta se löytäisi
mahdollisuuden uudistua, sillä jos päämääriä ei saavuteta uudistuminen ei ole
mahdollista. Keskustelua päämääristä kannattaa käydä tarpeeksi usein. Olennaista on, että löydetään sellaisia tavoitteita, jotka ovat sekä motivoivia että helposti seurattavia.Tämä edellyttää, että yhdistyksen aktiiveilla on aitoa halua sitoutua toiminnan kehittämiseen.
 
Suomi-Romania-Seura kävi tuota keskustelua 2016 analysoimalla toimintaansa ja
tekemällä sen perusteella johtopäätöksiä seuran kehittämistarpeesta. Samalla
saatettiin seuran toiminta-ajatus ja toiminnan päämäärät vuodelta 2008 taas ajan tasalle.

 Suomi-Romania-Seura ry:n toiminta-ajatus:

Suomi-Romania-Seura tekee suomalaisille tunnetuksi Romaniaa, sen
kulttuuria, kansaa, kieltä, historiaa ja yhteiskuntaa sekä luontoa

Toiminnan päämäärät:
* Seura järjestää jäsenilleen yhteisiä tapahtumia, retkiä ja
matkoja sekä avoimia yleisötilaisuuksia, seminaareja ja muita
tapahtumia.
* Seura tiedottaa jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen sekä
yleisölle jäsenlehden, jäsenkirjeiden ja internet-kotisivujen
sekä sosiaalisen median välityksellä.
* Seura välittää suomalaisille oikeaa ja realistista tietoa
Romaniasta ja romanialaisistä etenkin myönteistä
näkökulmaa korostaen.
* Seura osallistuu kulttuuri-, matkailu- ja muuhun yhteistyöhön
muiden ystävyysseurojen sekä Suomessa toimivien
romanialaisten yhdistysten kanssa
* Seura pyrkii laajentamaan toimintaansa, kasvattamaan
jäsenmääräänsä ja lisäämään tunnettuuttaan Suomessa
valtakunnallisesti.
* Seura ja sen jäsenet edistävät suhteittensa kautta Suomen ja
suomalaisen kulttuurin tunnettuutta Romaniassa ja
romanialaisten keskuudessa


SRS:n NELIKENTTÄ-ANALYYSIT 2015-2016
Seuraavassa esitetään tiivistelmänä vuosina 2015-2016 tehdyt nelikenttäanalyysit, niistä tehdyt johtopäätökset. (Lue ensin uudelleen yllä olevat hallituksen 7.9.2016 hyväksymät uusi toiminta-ajatus ja päivitetyt toiminnan strategiset päämäärät.)


1. VAHVUUDET eli positiiviset asiat yhdistyksemme toiminnassa?
1.1 Toiminta-ajatus, päämäärät ja säännöt ovat ajan tasalla
1.2 Toimintakykyinen hallitus
1.3 Tiedotus kaikkine osa-alueineen toimii
1.4. Jäsenmaksu vielä kohtuullinen
1.5. Verkostoituminen on kehittynyt


2. HEIKKOUDET eli mitkä seuramme asiat menevät huonosti?
2.1 Taloudelliset resurssit vähäiset
2.2 Aktiivijäsenten määrä pieni
2.3 Jäsenhankinta tehotonta
2.4 Romanian suurlähetystöä ei SRS ole kiinnostanut
2.5 Helsinki-keskeisyys haittaa kehittymistä


3. MAHDOLLISUUDET: mitkä ovat yhdistyksen kehitysmahdollisuudet ?
3.1 Talouden kohentamisen uudet keinot
3.2 Hallituksen työhön osaavia jäseniä
3.3 Uusia toimintamuotoja löytyy.
3.4 Romanian suurlähetystön kulttuurituki?
3.5 OKM:n valtionapu jatkuu.

4. UHAT eli mitkä uhkatekijät voivat lamauttaa yhdistyksen toiminnan?
4.1 Harvat aktiivijäsenet turhautuvat
4.2 Talous heikkenee entisestään
4.3 Toiminta supistuu entisestään
4.4 Jäsenmäärä laskee alle sadan. (100)
4.5 Ristiriidat vaikeuttavat yhteistyötä


JOHTOPÄÄTÖKSET ANALYYSEISTÄ 2016:


Miten vahvuuksia voidaan kehittää edelleen?
 Päivitetään määräajoin toiminta-ajatusta ja toiminnan päämääriä
 Kiinnitetään etukäteen huomiota henkilövalintoihin syyskokouksissa
 Jäsenhuolto toimivaksi jäsenmaksun katteena
 Kerätään ideapankkiin ehdotuksia seuran uusiksi toimintamuodoiksi
 Uusien varainhankintakeinojen avulla pidetään jäsenmaksut kohtuullisina
 Uudet viestintäkanavat ja verkostoituminen käytetään tehokkaasti hyväksi
 Tiimityöskentely vahvistaa yhteishenkeä. Me teemme asiat yhdessä.
 Keskitytään toiminnan kannalta tärkeimpiin päämääriin, pidetään jalat        maassa ja ollaan toiminnassa realisteja


Miten heikkouksia voidaan poistaa?
 Taloudellisia resursseja voidaan lisätä esim. jäsenlehden tuki-ilmoitusten
tehokkaalla hankinnalla, johon kaikki osallistuvat. Keinoja varainhankintaan
löytyy muitakin, mikäli niitä yhdessä ideodaan.
 Varainhankinta on koko hallituksen asia kuten myös jäsenhankinta
 Aktiivijäseniä on syytä hankkia lisää esimerkiksi tehostamalla jäsenhankintaa eri tilaisuuksissa, matkoilla ja retkillä. Jäsenhankitakilpailu jäsenistölle
 Annetaa perehdytystä ja vastuuta hallituksen uusille aktiivijäsenille
periaatteella oikeat henkilöt oikeisiin paikkoihin
 Ylläpidetään ja kohennetaan seuran yhteyksiä Romanian suurlähetystöön
 Ideariihi: Miten tehdä seuran toiminta kiinnostavaksi. Mistä löydetään uusia nuoria aktiivijäseniä?
 Valtakunnallisena yhdistyksenä kiinnitetään huomiota pääkaupunkiseudun
lisäksi toimintaan koko maassa

Miten mahdollisuuksia voidaan hyödyntää?
 Otetaan oppia muiden kokemuksista: Miten saan yhdistyksen talouden vakaalle pohjalle?
 Hallituksen työnjako toimii, kun löydetään oikeat tehtäviinsä sitoutuvat
henkilöt . Osallistumattomat jäsenet eivät kuulu hallitukseeen.
 Noudatetaan suunnittelussa painopisteajattelua, jolloin voidaan keskittyä
seuran vahvuuksien ylläpitoon
 Uusien toimintamuotojen etsintä ja ideointi on kaikkien asia. Tässä voisi olla paikallaan YSL:n seminaari aiheesta. Seminaari hyödyttäisi kaikkia
ystävyysseuroja.
 Miten Romanian suurlähetystö voisi auttaa ja tehdä yhteistyötä SRS:n kanssa mm. romanialaisen kulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi suomalaisten
keskuudessa
 Mikäli OKM:n tuki edelleen jatkuu, hyödynnetään sitä tehokkaasti,
kuitenkin jalat maassa pitäen. Otetaan huomioon OKM:n kriteerit valtionavun myöntämiselle.


Miten uhkia voidaan torjua?
 Harvat aktiivijäsenet ovat vaarassa turhautua, jos he joutuvat lähes yksin
pakertamaan vuodesta toiseen samojen asioiden parissa saamatta osakseen
kritiikin lisäksi minkäänlaista positiivista kannustusta, Positiivisuutta tarvitaan yhteistyöhön!
 OKM:n valtionapujen lakkaaminen saattaa olla seuran lopun alkua, ellei uusia rahoituslähteitä toimintaan löydetä. Tästäkin aiheesta  olisi paikallan
YSL -seminaari?
 Pidetään kynsin ja hampain kiinni vähintään sadasta jäsenestä. Tähän tarvitaan koko jäsenistön apua. Hallituksen tärkein tehtävä on. Pitää kuunnella, mitä jäsenet todella haluavat ja odottavat seuraltaan.
 Ristiriidat estetään avoimella keskustelulla ja toiminnan läpnäkyvyydellä.
Negatiivisella kritiikillä ja arvostelulla ei päästä eteenpäin.

Salossa, 7.9.2016
Mikko Heikkilä

 

YLI KAKSI VUOTTA ON KULUNUT -

PITÄISIKÖ TEHDÄ JOTAIN TAI OLLA HUOLISSAAN?

Paljon on jo tehty mutta tekemistä riittää vielä jokaiselle. 
 

Johtopäätöksiä SRS:n kehittämisstrategiasta 2016.

 

Painopisteajattelu ja oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin

Noudatetaan suunnittelussa painopisteajattelua ja keskitytään

seuran vahvuuksien ylläpitoon ja heikkouksien kohentamiseen.

Keskitytään toiminnan kannalta tärkeimpiin päämääriin ja

pidetään jalat maassa sekä ollaan muutenkin toiminnassa

realisteja. Kiinnitetään etukäteen huomiota syyskokousten

henkilövalintoihin, koska osallistumattomat jäsenet eivät kuulu

hallitukseeen.

 

Taloudessa on edelleen parantamisen varaa

Taloudellisia resursseja voidaan lisätä esim. jäsenlehden tuki-

ilmoitusten tehokkaalla hankinnalla. Varainhankinta on koko

hallituksen asia

OKM:n valtionapujen lakkaaminen saattaa olla lopun alkua, ellei

uusia rahoituslähteitä toimintaan löydetä. Uusien

varainhankintakeinojen kautta pidetään jäsenmaksut

kohtuullisinaja jäsenhuolto saatetaan toimivaksi. Pitää kuunnella,

mitä jäsenet haluavat ja odottavat seuraltaan.

 

Ideariihi ja ideapankki kannattaa toteuttaa ei vain puhua!

Organisoidaan ideariihi: Miten tehdä seuran toiminta

kiinnostavaksi?

Kerätään ideapankkiin ehdotuksia seuran uusiksi

toimintamuodoiksi Uusien toimintamuotojen etsintä ja ideointi

on kaikkien asia.

Harvat seuran aktiivijäsenet ovat vaarassa turhautua.

Aktiivijäseniä on syytä löytää lisää. Jäsenhankitakilpailu

jäsenistölle

Otetaan oppia muiden  kokemuksista: YSL -seminaari?

Kiinnitetään huomiota pääkaupunkiseudun lisäksi toimintaan

seuran toiminta-alueella, siis koko maassa

 

Romanian suurlähetystö

Kohennetaan seuran yhteyksiä Romanian suurlähetystöön.

Suurlähetystön myötävaikutus romanialaisen kulttuurin

tunnettuuden lisäämiseksi suomalaisten keskuudessa olisi

neuvoteltava toimivaksi. Nyt on otollinen vuosi!

Muurlassa 13. 2. 2019

Mikko Heikkilä

©2020 suomi-romania -seura ry - suntuubi.com